LIFE+ projekts “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”

Mūsu mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot mazā ērgļa aizsardzības stāvokli Latvijā – vienā no pasaulē nozīmīgākajām teritorijām šīs sugas ligzdošanas areālā. Uzlabojumu sasniegsim, fokusējoties uz diviem galvenajiem mazā ērgļa apdraudējumiem – ligzdošanas un barošanās vietu izzušanu. Tāpēc galvenie projekta darbības virzieni ir mazā ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzība un barošanās vietu apsaimniekošana atsevišķās pilotteritorijās.

Konkrēti sasniedzamie projekta mērķi ir:

 • atjaunot mazo ērgļu sugas aizsardzības plānu, tādējādi iezīmējot ilgtermiņa aizsardzību šai sugai;
 • palielināt mazo ērgļu populāciju, kas ir aizsargāta, par 12,5 % jeb 500 pāriem, tā panākot, ka 22,5 % Latvijas mazo ērgļu ir īpaši aizsargāti;
 • vietās, kur tas nepieciešams, veikt mazo ērgļu ligzdu nostiprināšanu vai mākslīgo ligzdu pamatņu būvēšanu;
 • uzlabot mazo ērgļu barošanās vietas: dabas parkā “Kuja”, kur paredzēta parkveida pļavu atjaunošana 30 ha platībā, un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kur tiks izveidotas ganības 260 ha platībā, kā arī notiks parkveida un palieņu pļavu atjaunošana;
 • izglītot galvenās ieinteresētās puses mazo ērgļu aizsardzības jautājumos;
 • veidot dziļāku izpratni par mazo ērgļu aizsardzības nepieciešamību sabiedrībā kopumā.

Projekta norises laiks:

 • 2016. gada 1. augusts–2021. gada 30. septembris

Projektu īsteno:

 • Latvijas Dabas fonds – vadošais partneris;
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība – partneris;
 • “ELM Media” – partneris;
 • SIA “Tīravoti” – partneris.

Projekta teritorijas:

 • Natura 2000 teritorijas: dabas liegums “Lubāna mitrājs” un dabas parks “Kuja” (barošanās vietu atjaunošana un apsaimniekošana);
 • teritorijas, kas nav saistītas ar Natura 2000 vietu tīklu (ligzdošanas vietu aizsardzība).

Projekta budžets: 2 229 719 EUR

Projekta finansētāji:

 • Eiropas Savienības LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonds, projekta partneri.

Projekta cilvēki

Jānis Ķuze
Jānis Ķuze
Projekta vadītājs, ornitologs, Latvijas Dabas fonds
Maija Medne
Maija Medne
Zālāju eksperte, Latvijas Dabas fonds
Andris Dekants
Andris Dekants
Ornitologs, LOB aktivitāšu koordinators
Ivars Silkāns
Ivars Silkāns
SIA “Tīravoti” valdes priekšsēdētājs

Partneri

Latvijas Dabas fonds jau kopš 1993. gada veltījis savu darbu dabas aizsardzībai: izpētei, sugu un teritoriju aizsardzības pasākumiem. LDF īstenojis vairāk nekā 40 dažādus projektus, kas veltīti dabas teritoriju apsaimniekošanai un atjaunošanai. Latvijas Dabas fondā darbojas valsts atzītākie eksperti dabas aizsardzības jomā, fonds aktīvi aizstāv dabas intereses likumdošanā un nodarbojas ar sabiedrības vides apziņas veidošanu. Šajā projektā LDF ir vadošais partneris.
Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir lielākā dabas aizsardzības organizācija Latvijā. Tā darbojas kopš 1985. gada un šobrīd apvieno vairāk nekā 500 biedru. LOB misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Lai to īstenotu, LOB nodarbojas ar putnu un to dzīvesvietu aizsardzību un izpēti, kā arī sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu dabas aizsardzības pasākumos. LOB Latvijā pārstāv starptautisko dabas aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International.
SIA “Tīravoti” ir bioloģiskā saimniecība, kas nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu. Tās platība ir gandrīz 500 ha, un ganāmpulkā ir vairāk nekā 100 lopi. Saimniecības teritorijā atrodas Grīvu sala – viena no galvenajām projekta darbu norises vietām, kur Latvijas Dabas fonds un SIA “Tīravoti” veiks mazā ērgļa barošanās biotopu atjaunošanu un izveidos ganības dabiskā zālāja atjaunošanai.
Ruckas mākslas rezidenču centrs, iepriekš - nodibinājums “ELM Media” kopš 2007. gada pievērš sabiedrības uzmanību vides un sociālajiem jautājumiem, veidojot dokumentālās filmas un fotoprojektus. “ELM Media” īpašais spēks ir dabas filmu veidošana, kurās atspoguļo gan dažādus dabas procesus, gan ekoloģiskās problēmas. Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, 2009. gadā “ELM Media” radīja piecas izglītojošās dabas filmas skolām “Pieci stāsti par dabu”. Tāpat “ELM Media” veidojuši filmas par Dvietes palieni, Ķemeru nacionālo parku, Gaujas nacionālo parku un daudzas citas. Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros “ELM Media” uzdevums – dokumentālā dabas filma par mazo ērgli. Filmu plānots pabeigt 2020. gadā.

Kontakti

Projekta vadītājs
Jānis Ķuze
Tālr. 67 830 999
janis.kuze@ldf.lv

Komunikācijas speciāliste
Liene Brizga-Kalniņa
Tālr. 29 110 527
liene.brizga@ldf.lv
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV-1010