Ziņas Uz sarakstu

Sākam tiešraides no mazo ērgļu un citu aizsargājamo putnu ligzdām

Arī šogad turpināsim vērot tiešraides no divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Tās ir starp astoņām putnu tiešraidēm, ko nodrošina Latvijas Dabas fonds un kas iepriecina cilvēkus Latvijā un visā pasaulē. 

Viena no tiešraides ligzdām ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās). Tiešsaistes kameras sistēma šajā vietā ir izvietota 2018. gada pavasarī. Vēlāk, ligzdošanas sezonas laikā, ligzdā uzturējās mazo ērgļu pāris, tomēr ligzdošana netika uzsākta. 2019. gadā ligzdošana tika uzsākta, mātīte izdēja vienu olu, taču tā neizšķīlās. Šajā ligzdā tika veikts mazā ērgļa mazuļa pārvietošanas eksperiments, kad ornitologi ievietoja ligzdā otro mazuli no citas mazo ērgļu ligzdas, lai paglābtu to no šai sugai raksturīgā kainisma. Eksperiments nebija sekmīgs un mazulis gāja bojā. 

Otra ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā. Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda ir vismaz piecus gadus veca. 2019. gadā ligzda priecēja skatītājus ar harmonisku ligzdošanu - ērgļu pāris Anna un Andris izaudzināja vienu mazuli, kas auga mierīgi, barības pārpilnības apstākļos un veiksmīgi izlidoja.

Tiešraides skatāmas LDF YouTube kanālā, kā arī www.dabasdati.lv un www.ldf.lv/tiesraides