Ziņas Uz sarakstu

Sākts darbs pie mazā ērgļa aizsardzības Latvijā

2017. gada 1. jūnijā projekta komanda devās uz Madonu, lai pastāstītu par projektu reģiona pašvaldībām un institūcijām, kā arī visiem interesentiem, jo tieši Madonas novadā paredzēti nozīmīgi projekta darbi. Projekta vadītājs Jānis Ķuze pastāstīja, ko plānots paveikt, kas jau tiek darīts. Pēc tam klausītāji, kas bija pulcējušies Madonas muzejā, devās uz pārgājienā uz Kujas dabas parku – vietu, kur ir vislielākais mazo ērgļu ligzdošanas blīvums pasaulē, līdz ar to arī vislielākā iespēja ieraudzīt mazo ērgli dabā. Tieši tāpēc pārgājiena dalībniekiem arī bija iespēja dabā vērot mazā ērgļa majestātisko planēšanu virs koku galotnēm.

Daļa no projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” darbiem jau ir sākušies, bet kopumā projekts ilgs līdz 2021. gada rudenim, turklāt visām darbībām paredzēta ilgtermiņa labvēlīga ietekme mazā ērgļa aizsardzībai arī pēc projekta beigām. Galvenie projekta virzieni ir ligzdošanas vietu aizsardzība un barošanās vietu apsaimniekošana atsevišķās pilotteritorijās. Mazā ērgļa barošanās vietu atjaunošana un apsaimniekošana tiks veikta Natura2000 teritorijās – dabas liegumā Lubāna mitrājs un dabas parkā Kuja. Savukārt ligzdošanas vietu aizsardzība tiks īstenota visā Latvijā, arī teritorijās, kas nav saistītas ar Natura2000 tīklu. Projekta kopējais budžets četriem gadiem ir 2 229 719 EUR, no tā Eiropas Savienības atbalsts – 1 566 496 EUR.

Jānis Ķuze, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs un projekta vadītājs saka: “Mazā ērgļa aizsardzības projekts ir iecerēts un izlolots vairāk kā 10 gadu garumā, jo jau tad apzinājāmies mazā ērgļa apdraudētību Latvijā. Tā kā pie mums dzīvo liela daļa visas Eiropas mazo ērgļu, mēs esam atbildīgi par šo sugu Eiropas mērogā. Mēs ceram, ka mūsu darbi nostiprinās mazā ērgļa aizsardzību, un Latvija varēs arī turpmāk lepoties ar šo sugu un būt mazā ērgļa lielvalsts.”

Šobrīd visā Latvijā jau notiek mazā ērgļa ligzdu uzskaite – Latvijas Ornitoloģijas biedrības eksperti meklē jaunas ligzdas, un paredzēts, ka līdz šim nezināmas ligzdas tiks uzskaitītas visā projekta gaitā. Atrastajām ligzdošanas vietām tiks nodrošināta aizsardzība, veidojot mikroliegumus. Mikroliegumi atzīti par līdz šim labāko instrumentu mazā ērgļa aizsardzībai, kas turklāt arī ļauj meklēt kompromisu starp dabas aizsardzības un saimnieciskajām interesēm.  Tiks veikta arī mazā ērgļa nacionālā sugas aizsardzības plāna atjaunošana un līdz šim pielietoto aizsardzības paņēmienu izvērtēšana. Tāpat eksperti nostiprinās mazā ērgļa ligzdas vai veidos mākslīgas platformas.

Mazā ērgļa galvenā barība ir vardes un sīkie grauzēji, kas visbiežāk sastopami ganībās un dabiskajās pļavās ar mitrām ieplakām, taču intensīvās lauksaimniecības dēļ šādu teritoriju apjoms samazinās. Dabas liegumā Lubāna mitrājs un dabas parkā Kuja tiks veikti darbi, lai atjaunotu mazajam ērglim piemērotus barošanās apstākļus: lai atjaunotu dabīgo hidroloģisko režīmu, Lubāna mitrāja Grīvu salā tiks aizrakti padomju laikā izveidotie meliorācijas grāvji, tiks atjaunoti dabiskie zālāji un izveidotas ganības, savukārt dabas parkā Kuja atjaunos parkveida pļavas. Paredzams, ka mazajam ērglim piemērotu barības vietu izveidošana uzlabos dzīves apstākļus arī citām sugām un labvēlīgi ietekmēs ekosistēmu kopumā. Darbi Grīvu salā tiks veikti sadarbībā ar SIA “Tīravoti” – bioloģisko gaļas lopu saimniecību, kuras īpašumā ir šī teritorija.

Projekta ietvaros tiks rīkoti semināri un praktiskas nodarbības, kas iesaistīs un izglītos zemes un mežu īpašniekus, lai veidotu dziļāku izpratni par dabas aizsardzības nozīmi un iespējām to savienot ar saimniecisko darbību. Tāpat arī plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar mazo ērgli un sugas aizsardzības jautājumiem, kā arī aicināta iesūtīt informāciju par novērotām mazā ērgļa ligzdām. 

Savukārt studija ELM Media, kas ir vieni no pieredzes bagātākajiem un profesionālākajiem dabas filmu autoriem Latvijā, veidos dokumentālo filmu par mazo ērgli un tā aizsardzības jautājumiem. Filmu paredzēts laist klajā 2020. gadā. Visām projekta norisēm varēs sekot līdzi www.mazaiserglis.lv.

Saite uz TV sižetu par projekta atklāšanas pasākumu:

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.06.2017-sakts-verienigs-projekts-maza-ergla-aizsardzibai.id98840/