Ziņas Uz sarakstu

“Tīravoti” pabeidz pirmo ganīšanas sezonu un gatavojas ceļa rekonstrukcijai Grīvu salā

Projekta partneris SIA “Tīravoti” ir bioloģisko gaļas lopu saimniecība, kuras īpašumā atrodas viena no projekta teritorijām – Grīvu sala. Grīvu sala ir daļa no Lubāna mitrāja, un tajā ir bioloģiski daudzveidīgas pļavas, kā arī putniem nozīmīgas ligzdošanas un barošanas vietas, taču arī daudz aizauguma un neapsaimniekotu teritoriju. Grīvu salas bioloģiski vērtīgās pļavas līdz šim tika apsaimniekotas pļaujot, taču aktīva biotopu atjaunošana un apsaimniekošana nenotika.

Projekta ietvaros Grīvu salā ir paredzēts atjaunot mazā ērgļa barošanās vietas 260 hektāru platībā, tai skaitā vairāk kā 10 hektārus parkveida pļavu. Viens no veidiem, kā atjaunot mazajam ērglim piemērotu vidi, ir pļavu noganīšana. SIA “Tīravoti” šim nolūkam iegādājās 80 Šarolē šķirnes liellopus un šoruden noslēgusies pirmā ganīšanas sezona Grīvu salā. Šobrīd govis uzturās “Tīravotu” ziemas novietnē.

Tāpat Grīvu sala šovasar nopļauta, un atšķirībā no pārējās Latvijas, kur ar siena ievākšanu bija lielas grūtības, te izdevies iegūt labu siena ražu – 500 ruļļus.

Projekta ievaros šajās pļavās arī tiks dabiskots hidroloģiskais režīms, aizrokot vecos meliorācijas grāvjus. Lai varētu piekļūt pļavām apsaimniekošanas darbu veikšanai, nepieciešams rekonstruēt ceļu, kas ved uz Grīvu salu. Projekta ietvaros izstrādāts ceļa rekonstrukcijas projekts, kā arī notiek gatavošanās darbi būvdarbu veikšanai.