Mūsu darbi

Pabeigts
F.2. Projekta uzraudzības grupa. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Projekta uzraudzības grupas sanāksmes notiek vienu vai divas reizes gadā. Tajās piedalās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, Valsts Meža dienesta, Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Latvijas Dabas fonda, kā arī projekta pārstāvji. 

Pabeigts
F.3. Sadarbība ar citiem līdzīgiem projektiem. Darbību īsteno LDF. Pabeigts
  1. gadā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju. 
  2. gada septembrī notiks Starptautiska konference par mazo ērgli, kas tiks organizēta attālināti.