Ziņas Uz sarakstu

Aicinām iesniegt savus priekšlikumus sugas aizsardzības plānam mazajam ērglim

Mazais ērglis (Clanga pomarina) ir viens no Eiropā sastopamajiem plēsīgajiem putniem, un Latvijā dzīvo liela tā populācijas daļa – aptuveni 20% no visas pasaules mazajiem ērgļiem un ap 40% no Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem. Tāpēc Latvija ir īpaši atbildīga par sugas globālo saglabāšanu. Latvija ir starp tām nedaudzajām valstīm, kas ir nozīmīgākās mazā ērgļa genofonda glabātājas.

Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns Latvijā tika izstrādāts 2000. gadā, taču tas netika oficiāli apstiprināts. Šobrīd Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ērgļu pētnieku Uģi Bergmani projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros ir izstrādājis jaunu sugas aizsardzības plānu, kas balstīts jaunākajos zinātniskajos datos par mazā ērgļa ekoloģiju. Esam sākuši sugas aizsardzības plāna apspriešanu, pēc priekšlikumu apkopošanas tiks izstrādāta plāna gala versija, kura tiks iesniegta Vides un Reģionālās attīstības ministrijā apstiprināšanai.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar sugas aizsardzības plāna pirmo redakciju un sniegt savus priekšlikumus un rekomendācijas. Lūdzam tos iesniegt rakstiski līdz 2019. gada 8. maijam, sūtot Maijai Rozenfeldei: maija.rozenfelde@ldf.lv.

Apkopotie priekšlikumi tiks aplūkoti sugas aizsardzības plāna pirmajai redakcijai veltītā sanāksmē, kas notiks

2019. gada 10. maijā, LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra 702. telpā plkst. 10:00.

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga.

Sanāksmē aicināti piedalīties visi interesenti, taču dalība iepriekš jāpiesaka, līdz 2019. gada 8. maijam, rakstot e-pastu Maijai Rozenfeldei: maija.rozenfelde@ldf.lv